top of page

Granice

O Programu

U našoj kulturi granice i mera nisu jasno postavljene. Neki ljudi, a posebno oni bliski, daju sebi slobodu da se upliću u naš život, ako ne znamo jasno da se postavimo. Za postavljanje granica treba imati hrabrosti. Dozvoliti drugima da imaju upliv u naš život u meri koja je nama prihvatljiva je put koji vodi u samopoštovanje i ličnu slobodu. "Granica je ravnoteža koju moramo prvo postići kod sebe, kako bismo mogle da je postavimo u odnosu na druge!" Kroz časove joge, svakodnevni rad u grupi, druženja i radionice radićemo na temi samopouzdanja.

Overview

bottom of page