top of page

YOGA & NLP

O Programu

NLP ili neuro - lingvističko programiranje je nauka o izvrsnosti. Ona opisuje kako ljudi funkcionišu - kakav je njihov doživljaj sveta, način na koji prerađuju i memorišu informacije, kako planiraju i kako se odnose prema drugima. Razumevanje kako ljudi strukturiraju svoja iskustva i kako komuniciraju beskrajno povećava naš potencijal za empatiju, za uticaj i za mogućnost promene. Svaka promena počinje od nas, a joga, kao put samospoznaje, daje osnovu da kroz telo, disanje i posmatranje, na telesan način sagledamo tehnike koje nam daje nauka o izvrsnosti. Kada promenimo perspektivu iz koje posmatramo sebe - mnogi uvidi dođu spontano. Svi mi koji smo na putu ličnog razvoja idemo ka istom cilju - da spoznamo svoju pravu prirodu. Ako će ovaj pristup biti nekome od koristi - ispunio je svoj cilj. On je napravljen sa namerom da razumemo da svaka komunikacija počinje od nas, i da kada smo jasni sami sebi, kada razumeme sami sebe - naši odnosi sa drugima su usklađeni. Sve(t) doživljavamo kroz osećanja iz kojih kreiramo stvarnost (neuro) Iskustvo možemo razumeti i dati mu značenje kroz jezik, interni i eksterni (lingvističko) Mišljenje, uverenja određuju naše ponašanje. Naši programi utiču na naše sposobnosti. Kada promenimo ono što nas ograničava - postajemo moćni (programiranje)

Overview

Already a participant? Log in

bottom of page