top of page

Energetski Centri

O Programu

Tema ovog celog ciklusa je transformacija svest preko rada na energetskim centrima. Ovo je program ličnog razvoja u kome nam čakre daju dobar putokaz i strukturu kojom se krećemo. Program se sastoji iz radionice, yoga časova i meditacija za svaki energetski centar. Na radionici Čakre pričam o važnosti energije, o osnovnim postulatima na kojima se svesni život zasniva i o komunikaciji koju imamo sa sobom. Za svaku čakru ćete naći objašnjenje: - Gde se nalazi u telu, koja planeta je vladar; - Koja je uloga tog centra u našem razvoju; - Koji je elemenat, boja i čulo određenog energetskog centra; - Koje organe “hrani” ovaj centar; - Koje teme su najvažnije za određeni centar – tu mislim pre svega na programe uverenja i koje se vrline razvijaju njegovim balansiranjem; - Kako se manifestuje disbalans u pojedinoj čakri; Časovi joge i meditacije za svaki centar su neophodan deo programa koji terapijski deluju ne samo na telo, već na sveukupno psihičko i mentalno zdravlje.

Overview

Already a participant? Log in

bottom of page